Đăng ký dịch vụ


Tên khách hàng
*
Địa chỉ lắp đặt
*
Thuộc địa bàn *
Số điện thoại liên hệ
*
Ngày sinh
*
Số CMND
*   Ngày cấp  *  Nơi cấp  *
Địa chỉ email (nếu có)
Loại yêu cầu
*
Dịch vụ yêu cầu


Dịch vụ đã sử dụng(nếu có)
Ghi chú
Mã số người vận động
(Nhập mã số của nhân viên VNPT đã tư vấn dịch vụ)
Mã xác nhận
Nhập mã xác nhậnCác mục có dấu *, quý khách bắt buột phải nhập hoặc chọn

Địa chỉ liên hệ
an image
VNPT Đồng Tháp
83 Nguyễn Huệ, phường 1, Tp Cao Lãnh
Email: support@vnptdongthap.com.vn
Website: www.vnptdongthap.com.vn
Văn phòng: (84) 277-3858989
Fax: (84) 277-3854078