Đăng nhập


Tra cuu cuoc chi tiet

Tên đăng nhập
(Để tra cứu cước, tên đăng nhập có thể dùng: Mã khách hàng,
mã báo hỏng, số điện thoại, tài khoản Internet MegaVNN/FiberVNN
hay tài khoản dịch vụ MyTV mà quý khách đang sử dụng)

Mật khẩu


Địa chỉ liên hệ
an image
VNPT Đồng Tháp
83 Nguyễn Huệ, phường 1, Tp Cao Lãnh
Email: support@vnptdongthap.com.vn
Website: www.vnptdongthap.com.vn
Văn phòng: (84) 277-3858989
Fax: (84) 277-3854078